14 & 15 mei 2022

Steun “Hart voor vrouwen”

Met het lopen van de Marikenloop kun je ook “Hart voor Vrouwen onderzoeksfonds Radboudumc” steunen.

Hart – en vaatziekten zijn wereldwijd doodsoorzaaknummer één bij vrouwen. “Hart voor vrouwen” maakt zich hard om multidisciplinair onderzoek te doen om vrouwen meer perspectief te geven op een kwalitatief goed leven of zelfs genezing. Jaarlijks overlijden er meer vrouwen dan mannen aan hart- en vaatziekten. Eén van de oorzaken hiervan is dat onderzoek naar Hart- en vaatziekten vooral onderzocht wordt bij mannen en de behandeling hierop wordt afgestemd.

De symptomen en oorzaken van hart- en vaatziekten zijn in veel gevallen anders bij mannen dan bij vrouwen. Omdat de symptomen en oorzaken van hart- en vaatziekten bij vrouwen veelal nog onbekend zijn worden hart- en vaatziekten bij vrouwen veelal niet goed gediagnosticeerd.
Voor een goede diagnose is het verrichten van gedegen wetenschappelijk onderzoek enorm belangrijk. Door het bij elkaar brengen van verschillende medische vakgebieden worden onderlinge verbanden zichtbaar. Want naast het hart spelen ook andere organen en externe invloeden een rol bij hart- en vaatziekten.
Het onderzoeksfonds focust zich op de volgende vier speerpunten:

Hartschade bij/ na behandeling van borstkanker (cardio- oncologie)
Hoog risico vrouw na zwangerschapsvergiftiging (pre- emclampsie/ HELPP)
Vrouwen met microvasculaire angina pectoris (haartvaatjes, hartspier)
Vrouwelijke typen hartinfarcten zoals bv SCAD (spontane dissectie van de kransslagader.
Met jouw steun kunnen wij vrouwenlevens redden.
Je kunt helpen om vrouwenlevens te redden door bij je inschrijving je inschrijfbedrag naar boven af te ronden.

Daarnaast kun je met uw vrienden, familie of collega’s natuurlijk ook als sponsorloper het verschil maken en een actie starten om geld in je omgeving in te zamelen. Lijkt je dat wat? Neem dan gerust contact op met Eveline Kooke op 024 3655745 of eveline.kooke@radboudumc.nl
Kijk voor meer informatie naar Hart voor Vrouwen.